Lo-fi-blogging...

Lo-fi-blogging...
Lo-fi-blogging...
I avdelningen inte fettsnålt...
I avdelningen inte fettsnålt...
Frukterna av vår lek med trolldeg... (2/2)
Frukterna av vår lek med trolldeg... (2/2)
Frukterna av vår lek med trolldeg... (1/2)
Frukterna av vår lek med trolldeg... (1/2)

Textbaserat arkiv »

The image above is the latest photo sent from my cell phone, a Nokia 7650 with a built in camera.

 « Vote for me at Photoblogs.org »
 « ? PhotoBlogs WebRing # »
 « # Beyond the Lens ? »
 « ? shutterblogs # »
 « # picture this! ? »